[ Main contents start here ]

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City Branch

Address 8th Floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam
Telephone +84-28-3823-1560
Fax

Export-Import: +84-28-3230136

 

Foreign Remittance: +84-28-38239904, +84-28-38230145

 

Domestic Remittance: +84-28-39100184

 

Letter of Guarantee: +84-28-38230850

 

Cooperate Banking: +84-28-38231559

Bank Opening Hours From 8:30AM to 4:00PM
From Monday to Friday
Closed on Saturday, Sunday & holidays
Ho Chi Minh City Branch

Overview

Ho Chi Minh City is the largest commercial city in Vietnam and home to Vietnam's largest commercial port.

 

Having the longest history as a Japanese bank in Ho Chi Minh City, we are recognized as one of the top banking service providers in this region.

 

Our first branch in Vietnam was established in the southern city of Saigon in 1920 as an office of predecessor company the Yokohama Specie Bank. In 1993 the Bank established a Representative Office in Ho Chi Minh City, which became a foreign bank branch in 1996. Currently, our Ho Chi Minh City Branch has more than 150 staff members.

Services

 • FUNDING FACILITIES in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and Japanese Yen.
  (For funding in other major currencies, please contact the Bank for further details.)
 • OPERATING ACCOUNTS in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and all major currencies
  (Including Ordinary Accounts, Direct / Indirect Investment Capital Accounts, Escrow Accounts, …)
 • TREASURY SERVICES covering foreign exchange, money market, and interest rate derivative transactions (including swap and option)
 • COMPREHENSIVE TRANSACTION BANKING SOLUTIONS
 • Payment and Cash Management Service:
 • Payment Solution: ComSuite GCMS Plus (Internet Banking), Global Payment Hub, E-Tax Payment, Group Confidential Payment, etc
 • Cash Management Service: Collection Service, Reconciliation Service, Virtual account Email Notification Service, etc
 • Trade and Supply Chain Finance (for domestic and cross-border transactions)
 • Documentary Trade: Import, Export, Bank Guarantee, …
 • Supply Chain Finance: Account Receivable Purchase Scheme, Payable Finance, …
 • UPAS L/C Refinancing, Reimbursement Financing

General information for our customers

Terms and Conditions

Bank tariffs

Account forms

Statements and Advices

LG Application Form

Forex Transaction

Fascimile Instruction

Inward Remittance

Amendment/ Cancellation of Outward Remittance

Salary Payment in Foreign Currency

Fixed Terms Deposit

Standing Payment Instruction

Import & Export Bank Forms

Transaction Banking Forms

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Lầu 8, tòa nhà Landmark, 5B đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại +84-28-3823-1560
Số Fax

Phòng Xuất – nhập khẩu: +84-28-3230136

 

Phòng Thanh toán nước ngoài: +84-28-38239904, +84-28-38230145

 

Phòng Thanh toán trong nước: +84-28-39100184

 

Phòng Bảo lãnh ngân hàng: +84-28-38230850

 

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp: +84-28-38231559

 

Ho Chi Minh City Branch

Tổng quan

Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm thương nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là nơi vận hành hệ thống cảng thương mại sôi động nhất cả nước.

 

Với lịch sử là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực để giữ vững hình ảnh ngân hàng cung ứng dịch vụ hàng đầu.

 

Chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam, tiền thân là Ngân hàng Yokohama Specie, được thành lập tại Nam Sài Gòn vào năm 1920. Đến năm 1993, Văn phòng đại diện (với tên gọi như hiện nay) đi vào hoạt động và chính thức chuyển thành Chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào năm 1996. Đến nay, Chi nhánh Hồ Chí Minh có hơn 150 nhân viên.

Dịch vụ

 • CẤP TÍN DỤNG bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, và Yên Nhật
  (Đối với việc cấp tín dụng bằng các loại ngoại tệ chính khác, xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng để biết thêm chi tiết)
 • MỞ TÀI KHOẢN bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, Yên Nhật và các loại ngoại tệ chính khác
  (Bao gồm Tài khoản Thanh toán, Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp / Gián tiếp, Tài khoản Ký Quỹ, Tài khoản Vay và Trả nợ Vay Nước ngoài và các loại tài khoản chuyên dùng hay tài khoản khác)
 • DỊCH VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ VỐN bao gồm mua bán ngoại tệ, các dịch vụ trên thị trường tiền tệ và các giao dịch phái sinh lãi suất (hoán đổi lãi suất một (1) đồng tiền, hoán đổi lãi suất hai (2) đồng tiền).
 • CÁC GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TOÀN DIỆN
 • Dịch vụ Thanh toán và Quản lý Dòng tiền
 • Giải pháp Thanh toán: ComSuite GCMS Plus (Ngân hàng điện tử), Cổng Thanh toán Toàn cầu, Thanh toán Thuế trực tuyến, Thanh toán Theo nhóm và Thanh toán Bảo mật, …
 • Dịch vụ Quản lý Dòng tiền: Dịch vụ thu hộ (bao gồm cả Thu hộ Tiền mặt Lưu Động), Quản lý Các khoản Phải thu, Tài khoản Ảo, Dịch vụ Thông báo bằng thư điện tử (email), …
 • Thanh toán Thương mại và Tài trợ Chuỗi cung ứng (bao gồm giao dịch nội địa và quốc tế)
 • Thanh toán kèm chứng từ : Nhập khẩu, Xuất khẩu, Bảo lãnh Ngân hàng, …
 • Tài trợ chuỗi cung ứng: Mua lại các khoản phải thu, Tài trợ Nhà cung cấp, …
 • Chiếu khấu Thư tín dụng Nội địa Miễn truy đòi
 • Thanh toán quốc tế liên kết với các định chế tài chính khác
 • Tài trợ trả ngay thư tín dụng trả chậm
 • Tài trợ thanh toán bồi hoàn

Các thông tin liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ Ngân hàng

I-FORM
(as of April 17, 2023)
Documents with this mark are adjusted for Adobe Reader.